Gradbišče v ZDA – USA

Uspešno napredujemo z izvedbo montaže v Ameriki – Atlanta